Reijm Groep B.V.

Al meer dan 65 jaar uw specialist in natuur onderhoud.

Reijm nieuws

Rapportage onaangekondigde controle Groenkeur

Op 7 december 2016 heeft GROEN KEUR een onaangekon...
Lees meer »

Reijm B.V. en Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen is een van de pijlers binnen onze organisatie. Nieuwe investeringen doen we op basis van de nieuwste technieken op het gebied van milieu & energiebesparing, samen-leving, ergonomie & veiligheid en duurzaamheid.

Zo wordt ons nieuwe materieel indien mogelijk uitgerust met gunstigere motoren. Hiermee zal de schadelijke uitstoot tot een minimum worden beperkt. Reijm Groep I B.V. wil een goede thuisbasis bieden voor haar personeel. Voor ons enthousiaste team van gemotiveerde, vak-bekwame medewerkers vormen wij een hecht bedrijf. Daardoor kunnen wij op basis van onderling vertrouwen de werkzaamheden naar tevredenheid voor onze klanten uitvoeren.

Een aspect dat ons bedrijf, maar ook als onderdeel van de (economische) samenleving zorgen baart, is de mobiliteit en bereikbaarheid van grote delen van ons land. Met behulp van nieuwe planningstechnieken, flexibele werktijden en nauw overleg met onze opdrachtgevers proberen we ons steentje bij te dragen aan een betere mobiliteit, met minder CO2 uitstoot.

CO2-prestatieladder

Reijm Groep I B.V. is gecertificeerd op niveau-5 van de CO2 Prestatieladder. Meer informatie kan gevonden worden op www.skao.nl. De doelstelling is het energieverbruik en daarmee de CO2 uitstoot iedere vijf jaar met 4% te reduceren gerekend vanaf het basisjaar 2013 op basis van het omzetpercentage.

Om deze doelstelling te realiseren zullen initiatieven van het management maar zeer zeker ook van de medewerkers van Reijm Groep I B.V. verdergaand en continu worden onderzocht en daar waar mogelijk worden toegepast. Dit geldt zowel voor de dagelijkse werkzaamheden, de uitvoering van projecten maar ook in keteninitiatieven en in testprojecten.

Reijm Groep I B.V. heeft al een aantal jaren een energiemanagementprogramma opgesteld in de vorm van een handboek, conform de Europese norm EN 50001, waarin de structuur cyclus voor continue verbetering van de energie-efficiency in procedures is vastgelegd.

Deze procedures zijn gerangschikt in de structuur van de vier invalshoeken van de CO2 prestatieladder.

A - Analyseren, inzicht in de CO2 uitstoot B - Besparen, CO2 reductie en de ambitie waar we ons committeren C - Communicatie, hoe communiceren we intern en extern D - Deelnemen, samenwerkingen op het gebied van CO2 reductie

Voor het verhogen van de energiebewustwording van de medewerkers en het informeren en stimuleren zijn relevante gegevens op het intranet van Reijm Groep I B.V. gezet. Het communicatiedoel is tweeledig. Ten eerste willen we medewerkers en andere belanghebbende over ons energie reductiebeleid, de actuele CO2 footprint en de reductiedoelstellingen. Ten tweede willen we onze medewerkers en andere belanghebbende stimuleren om actief mee te werken aan de energiereductie. Hiertoe is een communicatieplan opgesteld.

 

CO2 -footprint

  2013 *

  499,3 ton CO2

  Genormaliseerd:    499,3 ton CO2

  2014 *

  588,7 ton CO2

  Genormaliseerd:    496,9 ton CO2

  2015 *

  585,7 ton CO2

  Genormaliseerd:    475,8 ton CO2

  1e halfjaar 2016

  583,9 ton CO2

  Genormaliseerd:    464,5 ton CO2

  2e halfjaar 2016

  512,0 ton CO2

  Genormaliseerd:    407,3 ton CO2

  1e halfjaar 2017

  560,9 ton CO2

  Genormaliseerd:    357,5 ton CO2

  2e halfjaar 2017

  621,5 ton CO2

  Genormaliseerd:    396,1 ton CO2

  1e halfjaar 2018

  571,9 ton CO2

  Genormaliseerd:    284,2 ton CO2

  2e halfjaar 2018

  520,8 ton CO2

  Genormaliseerd:    258,9 ton CO2

* obv een halfjaar

Intern kan de informatie gecommuniceerd worden via de mail, memo of nieuwsbrief, het intranet en de toolboxen. Aan externe belanghebbende wordt via de website onze reductiedoelstelling kenbaar gemaakt evenals de voortgang. Op deze website is een link naar stichting SKAO aangegeven. De jaarlijkse rapportage met CO2 footprint en actuele emissie-inventaris is vanzelfsprekend beschikbaar.

Verder wordt onze deelname aan het sector- en keteninitiatief vervolgd.

 

Downloads (pdf)

Container nodig?
Huur deze online via:
voordelige-container.nl
voordelige-container.nl


Overslagstation Nesselande Container Service